แม่ : ตื่นได้แล้วลูก ได้เวลาไปโรงเรียนแล้ว
ลูก : แต่ผมไม่อยากไปอ่ะ
แม่: บอกแม่มา 2 เหตุผล ทำไมลูกถึงไม่อยากไปโรงเรียน?
ลูก : 1) นักเรียนทุกคนเกลียดผม และ 2) ครูทุกคนก็ไม่ชอบผม
แม่ : นั่นมันไม่ใช่เหตุผล ลุกขึ้น.. ลูกต้องไปโรงเรียน
ลูก : บอกผมมา 2 เหตุผล ทำไมผมถึงต้องไปโรงเรียน?
แม่ : 1) คือลูกอายุ 50ปีแล้ว และ 2) คือลูกเป็น ผอ. นะลูก!!

Comment

Comment:

Tweet