ผอ.ฝนหลวงภาคกลาง บินสำรวจพบอำเภอใน จ.เพชรบูรณ์ ยังประสบภัยแล้ง ต้องเร่งทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรโดยด่วน... วันที่ 14 ก.ค. ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายทวี กาญจนา ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกระทรวงเกษตรภาคกลาง ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรเพื่อสำรวจพื้นที่ประสพภัยแล้งของ จ.เพชรบูรณ์ ก่อนเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว นายทวี กล่าวหลังจากบินสำรวจพื้นที่ว่า การเกษตรโดยทั่วไปในพื้นที่ภาคกลางมีความต้องการน้ำมากในหลายพื้นที่ จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนั้น เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง โดยศูนย์ได้ส่งเครื่องบินขึ้นทำฝนหลวง ตามที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ ได้ร้องขอมาถึงวันละ 4 ครั้ง ภาพรวมในช่วงหน้าฝนปีนี้มีน้อย ถ้าเป็นไปตามปกติแล้วจะพบว่าช่วงเดือนสิงหาคมนั้น ร่องฝนขาลงจะเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นไปตามปกติและจะทำให้ปริมาณฝนในภาพรวมของพื้นที่ภาคกลางรวมถึงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ แต่ในสถานการณ์ช่วงปัจจุบันนี้ บางพื้นที่ประสพปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ในการทำการเกษตรกรของประชาชน โดยศูนย์ได้แจ้งให้หน่วยในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรี ให้ปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ที่ผ่านมาพบว่าภาคกลางและจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกค่อนข้างมาก บางพื้นที่สามารถทำให้มีฝนตกมากกว่า 140 มิลลิเมตร แต่บางพื้นที่ในขณะนี้ยังพบว่า ปริมาณฝนยังตกไม่กระจายครบทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงกระทรวงเกษตรภาคกลาง ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่า ในเรื่องของการใช้น้ำปลูกพืชในปริมาณที่มากนั้น ขอให้พี่น้องเกษตรกรรอให้ถึงช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมีปริมาณน้ำฝนมากเพียงพอจึงค่อยปลูกพืชที่ใช้น้ำได้ตามปกติ

Comment

Comment:

Tweet